foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการจัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดครั้งที่ 4/2561 โดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ได้รับทราบและร่วมกันพัฒนา

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการจัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดครั้งที่ 4/2561 โดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้มีการเสวนากับผู้บริหาร โดยมีนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธาน มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 20คน 9โรง...........(ข่าว/ภาพ คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.