foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวมาเรียม ลงซูซา นักวิชาการศึกษา และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน “เมาลิดสัมพันธ์ เรารักษ์นบี” โดยมี ดร.วาฑิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี และนางอาซามี สาและ ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.