foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 27 มกราคม 2561  เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนอนุุรักษ์อิสลาม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยโรงเรียนได้เชิญนักเรียนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่อำเภอยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ืงนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.