foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิด งานตลาดนัดชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น 

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิด งานตลาดนัดชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีนายนัสรันทร์ สาแลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการแสดงออกของนักเรียนในทางที่ถูกต้อง ณ บริเวณสนามโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส.....(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.