foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

น.  นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ( I NET


 

 

สช.อ.ยี่งอ จัดประชุม ชี้แจง คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ( I NET )

วันที่ 16 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ( I NET ) ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 130  คน จากศูนย์สอบ 4 ศูนย์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือและระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม และโปร่งใส  ณ  ห้องประชุมชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส..........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.