foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ดร.กอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ 


 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ดร.กอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อพบปะพูดคุยสอบถาม โดยมีนายอาหะมะ อาแว ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง...........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.