foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" อำเภอยี่งอ 


 

 

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" อำเภอยี่งอ โดยมีนายมะดาโอ๊ะ อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นตาล กล่าวต้อนรับ นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผกก.สภ.ยี่งอ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการปกครอง, เจ้าหน้าที่ปกครอง, หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อราชการและความคิดเห็นแนวทางในการทำงานและการบูรณาการพัฒนาการดำเนินงานของอำเภอยี่งอ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านต้นตาล ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส..........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.