ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือข้อราชการ  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือข้อราชการ และเกิดการรับรู้และเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024