ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 14 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารละหมาด (Mussalla Tg.AL Rashid) ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น และผู้มาติดต่อราชการมีสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจ โดยผู้บริจาคคือ นางมณฑา สังข์ทอง เป็นผู้ส่งมอบ และนายรังสฤษฏ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ เป็นผู้รับมอบ

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024