ราคาน้ำมันวันนี้

สช.อ.ยี่งอ นำโดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 9 โรง เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟยามเช้า อำเภอยี่งอณ โรงเรียนนุรักษ์อิสลาม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส


 

สช.อ.ยี่งอ นำโดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 9 โรง เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟยามเช้า อำเภอยี่งอณ โรงเรียนนุรักษ์อิสลาม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่13 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ / ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาอำเภอยี่งอให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024