ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ/คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม  2560   เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ 

 

 

                  วันที่ 6ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ/คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม  2560   เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ อันเป็นนโยบายและข้อสั่งการให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งติดตามและสรุปภารกิจต่างๆ ที่ได้มอบหมาย ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน จำนวน 20 ทุน โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานการประชุม  ณ หอประชุมอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024