ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ /ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ /ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนฮาซานียะห์ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา  และโรงเรียนสมานมิตรวิทยา เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024