ราคาน้ำมันวันนี้

  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (เวลา 09.00 น.)   นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ โดยมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ อาทิ เช่น รายงานสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม , การจัดสอบ I Net ,การดำเนินการสอบการอ่าน เขียน ภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  และสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024