ราคาน้ำมันวันนี้

ที่ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มีการประชุมหารือในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 โดย นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุม 


 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มีการประชุมหารือในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 โดย นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนทุกอำเภอ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำแผน-ผลการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024