ราคาน้ำมันวันนี้

นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานการประชุม  

 

วันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๐๐ น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานการประชุม  พร้อมได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนถึงการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามแผนการออกเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส  นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบัณฑิตอาสาฯ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ และร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน จำนวน ๒๐ ทุนทุนละ ๑,๐๐๐ บาท

 

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024