ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ครั้งที่ 1/2561 วัตถุประสงค์เพื่อหารือรับฟังข้อเสนอแนะ  และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติการในการทำงานร่วมกัน  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024