ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" อำเภอยี่งอ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธาน วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" อำเภอยี่งอ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธาน ผกก.สภ.ยี่งอ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการปกครอง, เจ้าหน้าที่ปกครอง, ประธานชมรมอิหม่าม, หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อราชการและความคิดเห็นแนวทางในการทำงานและการบูรณาการพัฒนาการดำเนินงานของอำเภอยี่งอ ณ ชมรมอิหม่าม หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024