foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอยี่งอ 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.ยี่งอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม “ ลงแขกดำนาข้าว ถอยหนึ่งก้าวได้ข้าวหนึ่งต้น” จัดขึ้นโดยเกษตรอำเภอยี่งอ ณ ทุ่งนาบ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน โดยมีนางจารุดา ลดาวัลย์วิวัฒน์ เกษตรอำเภอกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนาข้าว สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม ลงแขกดำนาข้าว รวมทั้งให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างเกษตรกรทำนาข้าวในพื้นที่ตำบลลุโบะบายะ และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรเข้าร่วม........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

{gallery}72{/galllery}

วีดีโอ

พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอ. ยี่งอ 24 ก ค 63 สช ยี่งอ จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ร ร สมานมิตรวิทยา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อำเภอยี่งอ ร.ร.บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส@ครูวณิชยา อัสมะแอ เกาะหลีเป๊ะ กับชาว สช นราธิวาส 63 งานแสดงมุฑิตาจิต สช นราธิวาส 2563 อบรม DLTV เบื้องต้น เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ ยี่งอ 4 ธค 63 ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ 22 ก ค 63 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ
Copyright © 2021 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.