foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ดร.อาลัต หะยีแวอูมา ผอ.โรงเรียนฮาซานียะห์ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนฮาซานียะห์  พร้อมด้วยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ 

 

 

วันที่ 9   กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ดร.อาลัต หะยีแวอูมา ผอ.โรงเรียนฮาซานียะห์ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนฮาซานียะห์ พร้อมด้วยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเยี่ยมเยียน และติดตามแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงเรียนฮาซานียะห์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลแก่นักเรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮาซานียะห์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส...............(ภาพ/ข่าวปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คอม สช.ยี่งอ)

วีดีโอ

เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62
Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.