foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

คณะกรรมการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.15 น. คณะกรรมการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 คำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 12/2563 นำโดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวนูรไลลา ยาอะมะวา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายมะอาซูวัน อูมา พนักงานขับรถยนต์ ได้ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ตำบลจอเบาะ จำนวย 8 ศูนย์.............(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นวก.คอมพิวเตอร์)

 

วีดีโอ

เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62
Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.