foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วม"ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" 

 

นายอำเภอยี่งอ จัดกิจกรรม"ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วม"ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรม "คนอำเภอยี่งอ ปลูกผักทุกตำบล รอดพ้นวิกฤตโควิด 19"ให้กระจายไปทุกๆตำบล หมู่บ้าน และชุมชนให้ประชาชนสนใจและร่วมกันปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานกันเอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดต้นทุนและปลอดภัยอีกด้วย   ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอยี่งอ   อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ...(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ คอม สช.ยี่งอ)

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.