foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วม

 

ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน “วิ่งเพื่อกองทุนอาหารกลางวันตาดีกา 4 อำเภอ (บาเจาะ ศรีสาคร ยี่งอ รือเสาะ) ครั้งที่ 1 ” โดยมี ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธาน นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผอ.สช.อ.บาเจาะ(เจ้าภาพ) กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 ได้มาพบปะ เยี่ยมเยียน และกล่าวโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ประธานในพิธีได้มอบข้าวสาร จำนวน 788 กระสอบ และคูลเลอ์น้ำ จำนวน 255 ใบ ให้กับศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด(ตาดีกา)ทั้ง 4 อำเภอ จำนวน 255 ศูนย์(ตาดีกา) รวมเงินทั้งสิ้น 633,000 บาท ณ หอประชุมการญจนภิเษก ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.