foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

กศน.อ.ยี่งอ จัดกิจกรรรมเสวนากาแฟยามเช้า และประชุมสัญจร

 

 

ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้มอบหมายให้นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ (เจ้าภาพ) พร้อมด้วยบุคลากรและองค์กรนักศึกษา จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า กิจกรรมเคารพธงชาติ นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ การประสานงานการทำงานร่วมกัน ณ หน้าอาคาร กศน.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส..........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.ยี่งอ

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.