foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโสอำ  เป็นประธานในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 

ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอ เป็นประธานในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน” เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลากหลายด้านเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ อันเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหมู่บ้านในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ นำโดย นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย (ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.