foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

 

 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์   เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์  ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441)   ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส .........(ภาพ/ข่าว ปัญญา  อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.ยี่งอ)

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.