ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ปีที่ 3

19 เมษายน 2561

นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สช.จัดการอบรมครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

19 เมษายน 2561

สช.จัดการอบรมครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

06 เมษายน 2561

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๑.๑๔/ว๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๑.๑๔/ว๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ดาวน์โหลด        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลด

วันที่ 19 เมษายน 2561 ประชุมชมรมผู้อำนวย...

19 เมษายน 2561
วันที่ 19 เมษายน 2561 ประชุมชมรมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ    ได้เข้าร่วมประชุมชมรมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ครั้งที่ 4/2561 

วันที่ 11 เม.ย.61 จัดอบรมโครงการขยายผลกา...

11 เมษายน 2561
วันที่ 11 เม.ย.61 จัดอบรมโครงการขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ในระดับพื้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ /คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร การอบรมโครงการขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะ

วันที่ 5เมษายน 2561 พิธีเปิดโครงการต้นแบ...

09 เมษายน 2561
วันที่ 5เมษายน 2561 พิธีเปิดโครงการต้นแบบเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการต้นแบบเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำดื่มสะอาดได้

4 เมษายน 2561 เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่มอบ...

05 เมษายน 2561
4 เมษายน 2561 เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่มอบนโยบายข้าราชการและบุคลากร สช.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการทำงานในพื้นที่

วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงเรียนอิสลามวิทยา...

05 เมษายน 2561
วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์  ขออนุญาตขยายหลักสูตร

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ขอแสดงความยินดีให้กับนางแวรอสนี หมาดหล้า ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 เมษายน 2561 การประชุมกำนัน ผู้ใ...

05 เมษายน 2561
วันที่ 4 เมษายน 2561 การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2561

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ / คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 

วันที่ 2 เมษายน 2561สช.อ.ยี่งอ พร้อมจิตอ...

05 เมษายน 2561
วันที่ 2 เมษายน 2561สช.อ.ยี่งอ พร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ที่บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคง โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนดารุลกุรอาน...

05 เมษายน 2561
วันที่ ๒  เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วันที่ 29 มี.ค.61 การประชุมเชิงปฏิบัติกา...

05 เมษายน 2561
วันที่ 29 มี.ค.61 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

วันที่ 28 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบั...

05 เมษายน 2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา 2560

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 มี.ค.61 มอบตู้เย็นสมทบกับเหล่า...

27 มีนาคม 2561
วันที่ 27 มี.ค.61 มอบตู้เย็นสมทบกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในการออกรางวัลประจำร้านกาชาด ประจำปี 2561

วันที่ 27 มี.ค.61 เวลา 10.00 น. นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ รับมอบตู้เย็นขนาด 5.5 คิว จำนวน 2ตู้

วันที่ 26 มี.ค. 61 ตรวจสอบคุณสมบัติและคว...

27 มีนาคม 2561
วันที่ 26 มี.ค. 61 ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขอเพิ่มหลักสูตรระดับประถมศึกษา

วันที่ 26 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขอเพิ่มหลักสูตรระดับประถมศึกษา นำโดย นายยาลา ใบกาเด็ม

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 ติวเตอร์ แนะแนว การศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนเอกชน จว.นราธิวาส( สช.นราธิวาส) ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ2560 มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส ริ้วขบวนอำเภอยี่งอในงานของดีเมืองนรา 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 กีฬาสัมพันธ์2560อำเภอยี่งอ 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 Hasa Game 2017 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ Hasa Game 2017 อนุรักษ์เกมส์ 2017 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 ประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน61 (รร พิพัฒน์ทักษิณ) พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

กำลังออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

เนื้อหาล่าสุด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024