เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่คณะกรรมการจาก กช.ตรวจ ปีการศึกษา 2561

20 มิถุนายน 2561

เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจ ปีการศึกษา 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ปีที่ 3

19 เมษายน 2561

นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สช.จัดการอบรมครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

19 เมษายน 2561

สช.จัดการอบรมครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

06 เมษายน 2561

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๑.๑๔/ว๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๑.๑๔/ว๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ดาวน์โหลด        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561ตรวจนิเทศติดตามก...

29 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561ตรวจนิเทศติดตามการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียน

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ /คณะกรรมการตามคำสั่งที่ 19/2561  ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียน

17 กันยายน 2561 งานของดีเมืองนรา

25 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561 งานของดีเมืองนรา

ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วมเดินขบวนแห่ทางวัฒนธรรมในงานของดีเมืองนรา  ครั้งที่ 43 ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายชุ่มฉ่ำ

วันที่ 17 กันยายน 2561 ประชุมผู้บริหารโร...

25 กันยายน 2561
วันที่ 17 กันยายน 2561 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด

13 กันยายน 2561 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา จัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน   "อัลอีย๊ะเกมส์ " ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561  

วันนี้ 18 กันยายน 2561 กิจกรรมแกนนำอาสาจ...

25 กันยายน 2561
วันนี้ 18 กันยายน 2561 กิจกรรมแกนนำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

ที่ห้องประชุมอับดุลเราะห์มาน โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส  ร่วมกับโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา  

วันที่ 13 กันยายน 2561 โรงเรียนอัลอีย๊ะว...

25 กันยายน 2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา จัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “อัลอีย๊ะเกมส์ ” 

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายกเหล่ากาชาด มอ...

20 กันยายน 2561
วันที่ 12 กันยายน 2561  นายกเหล่ากาชาด มอบบ้าน “เพื่อผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส”

นายกเหล่ากาชาด มอบบ้านกาชาด 1 หลัง ใน “โครงการซ่อมแซมหรือสร้างให้ผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

วันที่ 11 กันยายน 2561ประชุมเตรียมความพร...

19 กันยายน 2561
 วันที่ 11 กันยายน 2561ประชุมเตรียมความพร้อมขบวนแห่งานของดีเมืองนรา

ที่ห้องประชุมอำเภอยี่งอ ชั้น 2 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ร่วมประชุม 

วันที่ 5 กันยายน 2561งานวัฒนธรรมของดีเมื...

06 กันยายน 2561
วันที่ 5 กันยายน 2561งานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นพิธีกรในงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ ภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ของดีเมืองยือรีงา ประจ

วันที่ 4 กันยายน 2561 งานวัฒนธรรมของดีเม...

06 กันยายน 2561
วันที่ 4 กันยายน 2561 งานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ

สช.อ.ยี่งอได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ ภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ของดีเมืองยือรีงา ประจำปี 2561 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมประกวดร้อง...

05 สิงหาคม 2561
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติไทย

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นายอามิน ลูวี นักจัดการทั่วไป นายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา และนายปัญญา อัสมะ

วันที่ 28 ก.ค. 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเ...

02 สิงหาคม 2561
วันที่ 28 ก.ค. 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

อำเภอยี่งอ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2561

วันที่ 28 ก.ค. 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเ...

02 สิงหาคม 2561

อำเภอยี่งอ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2561

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

กีฬาสีภายในโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 2561 ประมวลวีดีโอครั้งที่1- 3 รินน้ำใจซับน้ำตาสู่น้องกำพร้า อ.ยี่งอ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอยี่งอ6 เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ กิจกรรมอบปัจจัยการผลิตอำเภอยี่งอ วันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอยี่งอ ฮารีรายอ อิดิ๊ลฟิตรี 2561 รินน้ำใจ ซับน้ำตา สูน้องกำพร้าอำเภอยี่งอ2561 เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อเด็กกำพร้า (Mini Marathon ) อำเภอยี่งอ 2561 ฟุตบอล เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อเด็กกำพร้า อำเภอยี่งอ 2561 พิธีเปิดอาคารต่อเติมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 ติวเตอร์ แนะแนว การศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนเอกชน จว.นราธิวาส( สช.นราธิวาส) ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ2560 มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส ริ้วขบวนอำเภอยี่งอในงานของดีเมืองนรา 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 กีฬาสัมพันธ์2560อำเภอยี่งอ 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 Hasa Game 2017 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส HASA GAMES 2518 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟัรฏอีน อำเภอยี่งอ อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 ประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน61 (รร พิพัฒน์ทักษิณ) พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา กิจกรรมอบปัจจัยการผลิตอำเภอยี่งอ เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอยี่งอ6

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

กำลังออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024