วันที่ 11 ธันวาคม   2558  เวลา 15.00 น.   รวมพลังแห่งความกตัญญู  และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ณ. จังหวัดนราธิวาส